Kivikautiset maalaukset, pronssikauden aseet sekä rautakauden korut ja ornamentit

Varhaisinta tunnettua taidetta Suomen alueella edustavat kivikautiset kalliomaalaukset, joita on löydetty tiheinä esiintyminä esimerkiksi Päijänteen ja Saimaan vesistöjen alueelta. Kivikautista taidetta edustavat myös kiviset veistokset, jotka olivat usein hirvenpään tai karhunpään muotoisia.

Pienet figuurit lasketaan myös varhaiseksi taiteeksi samoin astiat kuten kampakeramiikka sekä myöhäisempien pronssi- että rautakausien aikaiset korut ja aseet. Rautakaudella oli myös jo esimerkiksi tekstiileissä ja astioissa ornamenttitaidetta, joista on tunnistettu kristillisen symboliikan sekä pakanakauden aiheita.

Arkkitehtuuritaidetta varhaisilta ajoilta edustavat muinaislinnoitusten ja hautojen jäänteet.

Keskiaikaiset kirkot, maalaustaide, puuveistokset sekä linnat

Suomalaisesta keskiaikaisesta taiteesta merkittäviä ja näkyviä ovat kivikirkot, puisia ei valitettavasti ole säilynyt tähän päivään saakka. Kirkkojen maalaukset ja säilyneet puuveistokset edustavat pääosin suomalaista taidetta, mutta alttarit, astiat ja kirkkotekstiilit ovat olleet enimmäkseen tuontitavaraa. Kirkoilla oli vahva asema ja maallikoiden osuus taiteeseen oli vielä vähäinen.

Kirkkojen, kuten romaanista ja goottilaista tyylisuuntaa edustavan Turun tuomiokirkon lisäksi keskiaikaiset linnat, kuten Turun sekä Hämeen linna edustavat tuon ajan arkkitehtuuritaidetta. Linnojen kuvakudoksissa ja tapeteissa on nähtävillä vuosisatojen kerrostumia ja vaihtuvia tyylisuuntauksia.

1600 -1700 -luvun uskonpuhdistuksen aika ja taiteen maallistuminen

Kirkkojen valta-asema pieneni uskonpuhdistuksen myötä, ja kivikirkkojen rakentaminen väheni. Sen myötä kirkkotaiteen merkitys pieneni, mutta vastaavasti aatelisto alkoi rakennuttaa itselleen kartanoita, ja niihin hankittiin taidetta sisutukseksi ja esimerkiksi tekstiileitä ylläpitämään lämpöä. Tuon ajan merkittävimpiä säilyneitä rakennuksia on Louhisaaren kartano. Maalaustaiteessa maalattiin muotokuvia, miniatyyrikuvia ja maisemia.

1800 -luvulla alkoi suomalaisen taiteen kultakausi

1800 -luvulla aloitettiin lukuisia merkittäviä rakennushankkeita ja ajan merkittävimpiin arkkitehteihin lukeutui C.E Engel jolla oli merkittävä vaikutus mm. Helsingin sekä Turun kaupunkikuvaan. Suomen Taideyhdistys perustettiin 1846, millä oli tärkeä vaikutus suomalaiseen maalaustaiteeseen ja sen kehitykseen. Aloitettiin maalaustaiteen opetus, ja kansallishenkisen sekä symbolistisen maisema- ja muotokuvamaalaustaiteen ohella maalattiin asetelmia sekä lintuja. Myös kuvanveistotaide kehittyi vahvaksi taiteen muodoksi.

1900 -luvun kansallisromantiikkaa ja modernismia

Vuosisadan alkupuolella kansallisromanttinen henki oli vahva, ja se näkyi myös taiteessa. Modernismi ja ulkomaiset vaikutteet alkoivat saada jalansijaa itsenäistymisen jälkeen, ja suomalaisen muotoilu alkoi vahvasti hahmottua funktionalismin myötä. Vuosisadan loppupuolella avattiin Suomen nykytaiteen museo Kiasma.