Nykypäivän Pohjoismaissa on oma, erottuva ja selkeän kaunislinjainen funktionalistinen tyylinsä. Ennen tätä oman tyylin hioutumista 1930 -luvulla ja sen jälkeen, oli eurooppalaisilla tyylisuuntauksilla voimakas vaikutus kunkin aikakauden arkkitehtuuriin. Romaaninen, goottilainen, palladiolainen ja kustavilainen tyyli jättivät kukin kaudellaan oman jälkensä kunkin maan rakennuskantaan.