Arkkitehtuurilla on sekä funktionaalinen että esteettinen olemus. Arkkitehtuuri eli rakennustaide yhdistää taiteen ja tekniikan ja arkkitehdin tuleekin puhua työssään molempien alojen kieltä. Yhteistyö niin rakennusteknisten kuin esteettisten toimijoiden ja vaikuttajien kanssa on tärkeä ominaisuus hyvälle ja arvostetulle arkkitehdille. Siksi arkkitehtuurin työssä tarvitaan ryhmätyötä, paljon neuvotteluja esimerkiksi rakennusviraston ja rakennuttajan kanssa. Myös suunnitelmallisuus on asia, jonka merkitystä ei voi liikaa korostaa arkkitehtuurista puhuttaessa. Mikäli työtä ei ole suunniteltu tarpeeksi hyvin, voi projekti olla tuhoon tuomittu, sillä rakennuksia suunniteltaessa liikkuvia osia on paljon.

Arkkitehtuuri ei kuitenkaan ole vain rakennusteknisiä seikkoja. Arkkitehtoniset valinnoilla voidaan vaikuttaa rakennuksen luonteeseen, sen tarjoamiin tunteisiin ja elämyksiin sekä arvoihin, joita rakennus välittää. Hyvällä suunnittelulla rakennus saadaan vastaamaan juuri niihin tarpeisiin, joihin sen on suunniteltukin vastaavan. Tällä tavalla sekä rakennuttaja, arkkitehti että loppukäyttäjä ovat tyytyväisiä projektiin. Arkkitehtuuri myös määrittää paljon esimerkiksi kaupunkikuvaa ja parhaimmillaan on merkittävässä roolissa alueen omaleimaisen ilmeen luomista. Arkkitehtuurin avulla voidaan häivyttää rakennuksia, joiden ei haluttaisi olevan näkyvissä tai korostaa luonnon läsnäoloa suunnittelemalla rakennus niin, että se käy vuoropuhelua sitä ympäröivän luonnon kanssa. Esimerkiksi paljaalle, kiviselle rannalle rakennettu minimalistinen talo jatkaa karun luonnon muotokieltä esimerkiksi värityksen ja materiaalin avulla ja sulautuu maisemaan.

Arkkitehtuuri on aihe, josta onneksi löytyy paljon tietoa. Esimerkiksi Arkkitehtuurimuseo Helsingissä on jokaisen arkkitehtuurin ystävän ykköskohde. Museossa on pysyvien näyttelyiden lisäksi kausittain vaihtuvia näyttelyitä esimerkiksi puusta, tietyistä arkkitehdeistä tai tietyn aikakauden arkkitehtuurista. Helsingissä vieraillessa kaupungin upeasta historiallisesta arkkitehtuurista kannattaa ottaa kaikki irti. Varaa arkkitehtuurisesti näyttävä hotelli helsingissä ja vietä yösi upeissa puitteissa.